Willibrorduswijk = Klimaatwijk?

Een tijdje geleden brainstormden een aantal beperkt groepje buren over de vraag ”Wat kunnen wij in de wijk doen voor het klimaat?”. Daaruit kwamen een aantal thema’s voort, waarrond een aantal korte- en lange termijnambities geformuleerd werden.

De bedoeling is deze thema’s verder aan te vullen, uit te werken en vervolgens om te zetten in concrete acties. Het klimaatgroepje is dus op zoek naar mensen die hun schouders mee willen zetten onder dit initiatief en geïnteresseerd zijn om rond een bepaald thema te werken (zie onder voor de lijst thema’s). Voel je je hiertoe aangesproken, kom dan zeker naar de infovergadering op dinsdag 14 januari 20u in buurtcentrum de Cortina!
De verschillende thema’s zijn:

  • Groen: Geveltuintjes, Boomspiegels, Groenslingers, Fauna, Groendaken, …
  • Energie: Groepsaankoop zonnepanelen, …
  • Voedsel: Voedselverspilling, Korte keten, Veggie-verleiding, Stadslandbouw, …
  • Water: Ontharding, Regenwaterrecuperatie, …
  • Mobiliteit: deel-initiatieven, fietsveiligheid, …
  • Recyclage: Plastiek zak en verpakkingen, Sensibilisatie buurthandelaars, …

 

Als eerste oefening en als kennismaking kunnen we samen met het wijkcomité bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om ‘Kerkstraat Plage’ klimaatneutraal te maken.

Praktisch

Vergadering klimaatwijk
dinsdag 14 januari 2020 20u
Buurtcentrum Cortina, Kerkstraat 19, 2060 Antwerpen

Tags: