Inwonersbevraging gemeenteraadsverkiezingen 2018

Grootschalige inwonersbevraging Willibrorduswijk

Inwonersbevraging Antwerpen Noord & Borgerhout peilt naar verwachtingen van inwoners over lokaal beleid

Input wordt gebruikt voor organisatie debatavonden Wijkcomité Willibrordus

 

Onze Willibrorduswijk, gelegen rond de Kerkstraat in Antwerpen Noord en Borgerhout, is een van de levendigste wijken in de stad Antwerpen. Door de inzet van honderden vrijwilligers van Wijkcomité Willibrordus leeft de wijk als geen ander. De wijk wordt gekenmerkt door haar diversiteit, positivisme en zin voor eigen initiatief. Het wijkcomité houdt voortdurend de vinger aan de pols bij de inwoners en vormt de spreekbuis naar de lokale politici over items die de buurt aanbelangen.

In september 2018 organiseert het wijkcomité enkele debatavonden rond thema’s die leven bij de inwoners. Het wijkcomité stelde in functie daarvan samen met marketing- en communicatiebureau Reputations een grootschalige inwonersbevraging op over de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. “Waar liggen de bewoners van de Willibrorduswijk wakker van?  Welke thema’s moeten volgens hen meer aandacht krijgen? En wat zouden zij doen als ze het zelf voor het zeggen hebben? Op basis van de resultaten krijgen we een mooi beeld van wat er leeft in de wijk”, aldus Frederik Picard van Reputations.

Het invullen van de inwonersbevraging duurt niet langer dan 5 minuten. Op basis van de ingestuurde antwoorden worden de debatavonden voorbereid en kunnen er gerichte vragen voorgelegd worden aan de politici.

Alle reacties worden volledig anoniem verwerkt. Heb je vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Frederik Picard van Reputations (0496 62 06 94 – frederik@reputations.be).

> Doe nu mee aan de grote inwonersbevraging!

Geen reactie's

Geef een reactie