Een tijdje geleden brainstormden een aantal beperkt groepje buren over de vraag ”Wat kunnen wij in de wijk doen voor het klimaat?”. Daaruit kwamen een aantal thema’s voort, waarrond een aantal korte- en lange termijnambities geformuleerd werden. De bedoeling is deze thema’s verder aan te vullen, uit...