Waar lig jij als bewoner van de Willibrorduswijk wakker van? Welke thema’s moeten volgens jou meer aandacht krijgen? En wat zou jij doen als je het zelf voor het zeggen hebt?

De Willibrorduswijk, gelegen rond de Kerkstraat in Antwerpen Noord en Borgerhout, is een van de levendigste wijken in de stad Antwerpen. Door de inzet van honderden vrijwilligers van Wijkcomité Willibrordus leeft de wijk als geen ander. De wijk wordt gekenmerkt door haar diversiteit, positivisme en zin voor eigen initiatief. Het wijkcomité houdt voortdurend de vinger aan de pols bij de inwoners en vormt de spreekbuis naar de lokale politici over items die de buurt aanbelangen.

 

In september 2018 organiseert het wijkcomité enkele debatavonden rond thema’s die leven bij de inwoners. Het wijkcomité stelde in functie daarvan samen met marketing- en communicatiebureau Reputations een grootschalige inwonersbevraging op over het wonen, leven en werken in de wijk.

 

Op basis van de resultaten krijgen we een mooi beeld van wat er leeft in de wijk. Dit leggen we in september graag voor aan de lokale politici tijdens een reeks debatavonden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Het invullen van de inwonersbevraging duurt niet langer dan 5 minuten. Alle reacties worden volledig anoniem verwerkt. Op basis van de ingestuurde antwoorden worden de debatavonden voorbereid en kunnen er gerichte vragen voorgelegd worden aan de politici.

Inwonersbevraging gemeenteraadsverkiezingen 2018

Vragen of opmerkingen?

De inwonersbevraging wordt uitgevoerd door marketing- en communicatiebureau Reputations. Heb je vragen over dit onderzoek, neem dan contact op met Frederik Picard van Reputations (0496 62 06 94 – frederik@reputations.be).