Scherven brengen geluk

35 | Atlas

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_35

Carnotstraat 110

Als integratie- en inburgeringsorganisatie geeft Atlas, als vzw maar namens Stad Antwerpen, info en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers (en organisaties) uit de hele stad. Dit doen ze onder meer door lessen Nederlands en ‘maatschappelijke oriëntatie’, hulp in de zoektocht naar een school, het organiseren van activiteiten voor kinderen uit aandachtswijken, steun aan andere verenigingen in het omgaan met (etnische-culturele) diversiteit, expo’s en activiteiten rond diversiteit enzovoort. Jaarlijks bereikt Atlas zo duizenden Antwerpenaars.

35_atlas_foto_1
35_atlas_foto_2