Scherven brengen geluk

46 | Willem Gijssels

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_46

Carnotstraat 90

De Vlaamse auteurs Willem Gijssels en Lode Zielens woonden en werkten hier (zie bronzen plaat).

 

Lode Zielens was in de jaren 1930 een van de vernieuwers van de roman in Vlaanderen. Hij brak in 1930 door met ‘Het duistere bloed’, een roman waarin het leven in de volksbuurten onverbloemd beschreven werd, met seksuele drift als een belangrijk thema. Zielens trok de lijn door met wat zijn bekendste en populairste werk zou worden, met een titel die ondertussen een staande uitdrukking geworden is: ‘Moeder, waarom leven wij?’. Rond de figuur van Netje beschrijft Zielens drie generaties arbeiders in het Antwerpse havenmilieu. Het is een universele roman over de arbeidersklasse in een grootstad, in 1934 bekroond met de Staatsprijs voor Literatuur. Hij stierf op het einde van de tweede wereldoorlog, in een bombardement met V-bommen op de stad. Hij werd 43. 

 

Willem Gijssels (23 april 1875 –5 februari 1945) is een (toon-) dichter, wiens naam vergeten is geraakt, maar hij heeft zich onsterfelijk gemaakt met het gedicht ’Vlaanderen’ dat op muziek gezet werd door Renaat Veremans. De eerste versregel luidt: ‘’t Zijn weiden als wiegende zeeën’. De mozaïek is een verwijzing naar die beroemde eerste versregel.

46_gijssels_foto_1
46_gijssels_foto_3