Scherven brengen geluk

55 | De Zevensprong

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_55

Helmstraat 32

Basisschool De Zevensprong vindt zijn thuis in een pand met een lange onderwijsgeschiedenis. In 1856 richtten de zusters Ursulinen uit Tildonk hier het Sint-Agnes Instituut op, of Katholieke Vlaamsche Onderwijsinrichting voor meisjes. De school had vestigingen in zowel de Lammekensstraat als de Turnhoutsebaan, die met elkaar verbonden waren. In die tijd was er in Lammekenstraat en Helmstraat betalend onderwijs voor meisjes, intern en extern. Vele kinderen kwamen van het platteland hier naar school. De afdeling op de Turnhoutsebaan 226 was niet betalend en dus voor de arme kinderen. In 1999 was er een herstructurering van het secundair onderwijs waardoor de basisschool losgekoppeld werd en veranderde van naam namelijk de Zevensprong met de specifieke blauw-gele kleuren. In de jaren ’90 kwamen er jongens bij.

 

De mozaïek is een verwijzing naar het logo van de basisschool.

55_dezevensprong_foto_1
55_dezevensprong_foto_3