Scherven brengen geluk

62 | Sint-Norbertus

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_62

Groenstraat 73

In 1918 werd het Sint-Norbertusinstituut opgericht in de Groenstraat. Sindsdien is deze school uitgegroeid tot een instituut in de wijk. De verwevenheid met de wijk is groot. Buurtbewoners spreken vaak over “de Groenstraat” ipv over Sint Norbertus. 

 

In 2010 heeft Johan Petit samen met het Martha!Tentatief een voorstelling gemaakt over “de Groenstraat” omdat deze school exemplarisch bleek voor de veranderende stad. De voorstelling gaat over de snelle en ingrijpende veranderingen die deze school, deze wijk en deze Stad de laatste 30 jaar heeft ondergaan. 

 

De initialen van de school zijn opgenomen in de mozaïek. Het blauw is een verwijzing naar de Potvliet / Vuilbeek en dus ook de grens met Borgerhout. De school ligt op de grens.  

62_sintnorbertus_foto_1
62_sintnorbertus_ontwerp