Scherven brengen geluk

11 | ’t Lokaal

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_11

Pastorijstraat 37

Het activiteitencentrum ’t Lokaal bevindt zich samen met Welzijnszorg en andere welzijnsorganisaties in het gebouw van de voormalige pastorij van de Sint-Willibrordusparochie. ’t Lokaal organiseert verschillende activiteiten binnen het kader van beschut wonen en biedt kortgezegd een warme thuis aan zijn cliënten.

 

Het gebouw in de Pastorijstraat dateert uit 1887 en heeft zo ook de huidige naam van de straat geschonken. Deze pastorij werd gelijktijdig met de Sint-Willibrorduskerk gebouwd, onder het toezicht van dezelfde architect Blomme, uiteraard in dezelfde neo-Vlaamse-renaissancestijl als de kerk.

11_lokaal_foto_1
11_lokaal_foto_2