Scherven brengen geluk

21 | Helmstraat

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_21

Helmstraat 1

Rond 1700 werd de Helmstraat anders genoemd. Het gedeelte gelegen tegen de Turnhoutsebaan heette Kolfstraat, het meer noordelijke gedeelte werd Pensputstraat genoemd. Dat komt omdat daar de pensput (open waterput) van de beenhouwers liep. Het deel van de Turnhoutsebaan (Kroonstraat/Helmstraat tot aan het begin van de Carnotstraat) werd vroeger ook ‘In de beenhouwers’ genoemd omdat er zoveel slagers gevestigd waren. In 1822 veranderde de naam Pensputstraat naar Veldstraat. Het meer zuidelijke deel heette toen reeds Helmstraat, verwijzend naar hoekhuis ‘de Helm’. In 1920 kreeg de hele straat de naam Helmstraat. 

 

De tegel verwijst zowel naar het slagersverleden van de straat als naar de huidige benaming, al is het niet zeker dat het hoekhuis ‘de Helm’ naar deze betekenis van het woord verwees.

21_helmstraat_foto_1