Scherven brengen geluk

22 | Bisschopstraat

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_22

Bisschopstraat 20

De Bisschopsstraat is een verbindingsstraat tussen de Carnotstraat en de Consitutiestraat. Aanvankelijk liep deze straat winkelhaakvormig van de Carnotstraat naar de Offerandestraat. Op 11 december 1864 krijgt deze straat haar naam Bisschopstraat, verwijzend naar de herberg ‘In den Bisschop’. Doorheen de jaren wordt de straat verlengd, verkort, omgedoopt tot Lange Bisschopstraat, om eindelijk in 1938 terug de naam Bisschopstraat te krijgen. 

 

De mozaïek bevat een dubbele verwijzing naar de straatnaam: de mijter verwijst naar een bisschop, terwijl het glas bier verwijst naar het café.

22_bisschopstr-01