Scherven brengen geluk

42 | Neefsteeg

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_42

Lange Beeldekensstraat 200

De Neefsteeg werd geopend in 1881. De naam verwijst naar de naam van de eigenaar van de gronden, namelijk de familie De Neef. Het is een T-vormige steeg met eenentwintig arbeiders huisjes. 

 

De Neefsteeg is een typisch voorbeeld van een beluik of gang, een verzameling kleine arbeiderswoningen, gebouwd in een binnengebied.  In de Seefhoek werden in het tweede deel van de 19e eeuw heel wat stegen of gangen gebouwd om de vele arbeiders die van het platteland naar de stad kwamen, goedkoop te huisvesten. Andere bekende stegen in de buurt zijn de 10 gebodensteeg, de Duinsteeg, de Handelssteeg en de Johannasteeg. 

 

De mozaïek is een verwijzing naar de naam Seefhoek, de populaire naam voor dit deel van Antwerpen Noord. Een precieze geografische afbakening van de Seefhoek is er niet. Vaak worden de namen Stuivenberg en Seefhoek als synoniem gebruikt. Traditioneel verwijst Seefhoek naar het gebied rond de Handelsstraat en de Lange Beeldekensstraat. Het was en is een dichtbevolkte en volkse wijk. In de 19e eeuw kwamen veel boeren uit de Kempen hier werk en hun geluk zoeken. Sinds de grote migratiebewegingen van na de tweede wereldoorlog, is de Seefhoek de aankomstplek voor migranten van over de hele wereld. 

42_neefsteeg_foto_1
42_neefsteeg_foto_3