Scherven brengen geluk

43 | Klappeistraat

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_43

Klappeistraat 101

De Klappeistraat heette voordien de Vlierstraat. In 1565 was er sprake van een huis gesitueerd “by sinte Willeboortskercke buijten deser stadt inde Vlierstrate”. De naam verwijst naar alle waarschijnlijkheid naar de vlierstruik die destijds in onze gewesten zeer gewild was om de genezende kracht van z’n bloemen en bessen. De huidige naam is voor het eerst terug te vinden in de atlas der buurtwegen uit 1840 als “rue dite Clappeystraet. De naam Klappeistraat werd officieel toegekend door het college van burgemeester en schepenen op 29 mei 1846. Er zijn verschillende mogelijkheden om Klappei te verklaren:

  • De meest gangbare verklaring is dat klappei een babbelaarster, een babbelkous, een babbelwijf, een kletskous, een kwaadspreekster, een kwebbel of een roddelaarster betekent.
  • Een iets mindere ludieke uitleg van de straatnaam Klappei is: een klappei is een klaphek, een houten hek dat vanzelf terug dichtvalt en dat men vandaag nog steeds terugvindt bij kleine landelijke paden.
  • De Klappeye in het oud-Antwerpsch is het ceremonieel of de rangorde die nagekomen wordt bij het uitgaan der processiën. Gelegen bij de oude St Willibrorduskerk kan de straat hieraan haar naam ontleent hebben. De Klappeistraat is de langste straat van Antwerpen zonder zijstraten.

 

De Klappeistraat werd in 2016 uitgeroepen tot meest aangename straat van Antwerpen. 

 

Voor de mozaïek hebben de bewoners gekozen voor de eerste verklaring. De mozaïek geeft het profiel weer van twee babbelende mensen. De vele kleuren zijn een verwijzing aar de diversiteit in de straat. In het midden van de mozaïek zijn er een paar eieren. Dit laatste is een verwijzing naar het jaarlijks wereldkampioenschap klap-ei-lopen, een discipline waarbij je zover en zo snel mogelijk moet lopen met een ei in een lepel in je hand.

43_klappeistraat_ontwerp