Scherven brengen geluk

52 | Beekstraat

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_52

Beekstraat 38

De beekstraat werd geopend in 1885. De naam is een verwijzing naar de Potvliet. De natuurlijke grens tussen Antwerpen en Borgerhout werd gevormd door een onbevaarbare waterloop genaamd de Potvliet; later ook bekend onder de pejoratieve benaming Vuilbeek. De Potvliet vloeide vanaf de al in de vijftiende eeuw gegraven Herentalse vaart (op het tracé van de huidige Plantin en Moretuslei, eveneens een grens tussen Antwerpen en Borgerhout) in noordelijke richting en mondde uit in het Groot Schijn.

 

De grillige weg die de waterloop doorheen het rurale landschap volgde bepaalt dus tot op vandaag de grenslijn tussen de twee districten en is een verklaring voor de soms merkwaardige oriëntatie van de grensstenen. De vervuilde Potvliet werd voor de bewoners van de groeiende voorstad, en dan vooral de inwoners van Sint-Willibrordus, een alsmaar grotere bron van (milieu-) overlast. In de tweede helft van de negentiende eeuw besloot het Antwerpse stadsbestuur daarom de beek te overwelven. 

 

De mozaïek is een afbeelding van een straat met een beek. De vlaggetjes zijn een verwijzing naar de feestjes die de buren graag organiseren in deze straat. 

52_beekstr-01