Scherven brengen geluk

66 | Festa

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_66

Wetstraat 4

In 1925 werd Danszaal Festa, later Dancing Festa opgericht in het begin van de Offerandestraat (ter hoogte van nr 108). In zijn boek ‘In den storm’ beschrijft Theo Huet een bezoek aan de danszaal tijdens de eerste wereldoorlog, en het belang ervan: “De Antwerpsche jeugd danste er, jolig en dartel, al leed ze verschrikkelijk onder het oorlogsgeweld….De danszaal is een stuk van den Seefhoek. De Seefhoek is niet denkbaar zonder danszalen, zooals het Schipperskwartier zijn oud-Sinjorischen stempel zou verliezen door het sluiten van zijn verdachte huizekens.” Tegenover de danszalen had je meestal een confisserie, en dat was bij Festa met confisserie Sus niet anders.

 

In 1938 lieten de eigenaars van Dancing Festa het gebouw ombouwen tot cinemazaal, die eind jaren 50 opging in het Rex-concern (dat al een bioscoop op de Keyserlei had), en vanaf 1987 werd het gebouw gebruikt als werkplaats voor het maken van zogenaamde calicots: grote beschilderde doeken met reclame voor films. Eind jaren ’90 werd het ingewerkt in de reeds bestaande supermarkt Peeters-Govers, die in 2015 een Albert Heijn-vestiging werd. Verschillende elementen werden echter behouden en sinds 2002 is de Festa, samen met de Roma, een van twee enige beschermde danszalen van ’t stad. 

 

Vlakbij, in de Lange Beeldekensstraat 131 en dus uitkijkend op de Offerandestraat, huisde een andere danszaal: Alcazar. Vroeger stond hier een orgel van Aimé Koenigsberg (zie tegel 38)De Offerandestraat zelf is vernoemd naar hoekhuis De Offerande op de westhoek van de vlakbij gelegen Carnot- en Dambruggestraat. Hoewel pas in 1846 officieel gemaakt, werd de straat reeds circa 1833 aangetroffen in een stratenlijst, en wordt in de ‘Atlas anno 1812’ (J. Dercyk) al ‘chemin d’offrande’ aangetroffen.

 

De mozaïek is een afbeelding van dansende voetjes, een verwijzing naar de danszalen in Antwerpen Noord.

66_festa_Alcazar
66_festa_foto_1