Scherven brengen geluk

67 | Sint-Willibrordusstraat

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_67

Sint-Willibrordusstraat 40

De Willibrordusstraat bestond al in de zestiende eeuw en heette toen Kerckhofstraatje, omdat het van de Beeldekensweg tot aan het kerkhof van de toenmalige Willibrorduskerk liep. De volgende vermelding  en verklaring dateert uit 1580. Toen hete deze straat Kerkstraatje: “kerckstraetken beginnende aent kerchoff”. De huidige benaming dateert uit 1844. De straat werd bij het slopen van de oude kerk in 1890 verbreed en opnieuw geplaveid. 

 

Willibrordus (658 – 739) was een aartsbisschop en missionaris van Angelsaksische afkomst, die heel wat parochies in de lage landen heeft opgericht. Hij is begraven in Echternach (Luxemburg). Hij wordt traditioneel afgebeeld als bisschop met een kruis in de linkerhand en een miniatuurkerk in de rechterhand. Deze symbolen vind je ook terug in de mozaïek.

67_willibrordus_foto_1