Scherven brengen geluk

68 | Grenssteen

Scherven brengen geluk - mozaiektegel web_68

Huybrechtsstraat 24

Nog maar sinds 1 januari 1983 is Borgerhout als district opgenomen bij Antwerpen. Tot daarvoor was het een gemeente, waarvan de grenzen nog steeds afleesbaar zijn aan grensstenen. De meesten ervan zijn terug te vinden op de westelijke grens tussen Borgerhout en Antwerpen, die werd gevormd door het grillige patroon van de voormalige waterloop de Potvliet, die in 1860 overwelfd werd. De natuurlijke grens was aldus niet meer zichtbaar, en werd in het laatste kwart van de 19de eeuw ‘vervangen’ door kubusvormige stenen, die werden aangebracht op het voetpad aan beide zijden van de straten die door de grens doorsneden werden. Deze oplossing werd voorgesteld door stadsingenieur Gustave Royers, die een verslag schrijft: “Il serait peut-être bon de poser des bornes dans la lit de l’ancien Vuilbeek pour reconnaître la limite d’Anvers & de Borgerhout.” Weetje: omdat het plaatsen van de stenen werd gecoördineerd door Antwerpen zijn ze zo gelegd dat ze vanuit het grondgebied Antwerpen te lezen zijn. Een later type grenssteen zorgde voor een ‘neutrale’ leesrichting, met een A en B met daartussen een verticale grensstreep. 

 

De Huybrechtsstraat is heden ten dage de enige originele grensstraat die geen steen meer heeft, dus leggen wij er een.

68_grenssteen_foto_1
68_grenssteen_foto_2